Tillfälligt farligt område i Östersjön

2018-04-13

Transportstyrelsen har beslutat om att upprätta ett tillfälligt D-område (farligt område) i södra Östersjön över internationellt vatten efter en ny ansökan från Main Air Traffic Management Center of Russia. Orsaken är att den ryska marinen ska genomföra testskjutningar den 19 april mellan klockan 10 och 22.

Ansökan är för samma område som Main Air Traffic Management Center of Russia ansökte om mellan den 4 och 6 april 2018.

Transportstyrelsen ansvarar för att upprätta ett farligt område i syfte att skydda flygtrafiken i den luft där Sverige har flyginformationsansvar (inom svenskt FIR), vilket även innefattar delar av luften som ligger över internationellt vatten.

Övningen kan påverka den civila flygtrafiken och kan medföra förseningar. Trafiken kommer att ledas runt området.

 

 

Till toppen