Tillfälliga flygförbud i Halmstad, Visby och Lidköping

2017-06-29

Transportstyrelsen har beslutat att införa tillfälliga flygförbud i Halmstad, Visby och Lidköping i samband med arrangemangen Tall ships race (Halmstad), Almedalsveckan (Visby) och Power meet (Lidköping). Även drönare omfattas av förbuden. Samtliga beslut är fattade efter ansökan från Polisen.

Transportstyrelsen har rätt att besluta om tillfälliga förbud, så kallade restriktionsområden, mot flygtrafik inom avgränsade områden. Beslut kan fattas om det bedöms som nödvändigt med hänsyn till miltär verksamhet eller om allmän ordning och säkerhet kräver det. Viss typ av flygtrafik får trots förbudet ske inom området.

Tall ships race i Halmstad

Flygförbudet över delar av Halmstad, kallat restriktionsområde, gäller under perioden 30 juni klockan 08:00 – 3 juli klockan 16:00 (lokal tid).

Flygförbudet gäller från marken upp till 2 000 fot inom ett cirkelformat område med mittpunkten:

563932N 0125138E och radien 1 NM (nautiska mil).

Flygning inom restriktionsområdet får endast ske med polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, SAR (search and rescue), reguljärt flyg till/från Halmstad Airport samt in- och utflygande IFR-trafik till/från Halmstad Airport med i förväg inlämnad ICAO färdplan. Dock tillåts inte IFR skolflyg inom området. Restriktionerna gäller alla övriga luftfartyg inklusive RPAS/UAS och modellflyg.

Almedalsveckan i Visby

Flygförbudet över Visby, kallat restriktionsområde, gäller dygnet runt under perioden 2 juli - 9 juli. Flygförbudet gäller från marken upp till 2 000 fot inom följande område:

Område VISBY

573742N181401E - 573701N182004E - 573826N182038E -
573858N182007E - 573929N181444E - 573742N181401E

Flygning inom området får endast ske med polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, SAR (search and rescue), reguljärt flyg till/från Visby samt in- och utflygande IFR-trafik till/från Visby med i förväg inlämnad ICAO färdplan. Dock tillåts inte IFR skolflyg inom området. Restriktionerna gäller alla luftfartyg inklusive RPAS/UAS, skärmflyg och modellflyg.

Inom ett mindre område inom det ovan nämnda avgränsade området kommer Polisen att själv att använda drönare under perioden. I det området får ingen annan trafik förekomma och det gäller:

Område ALMEDALEN

573855N0181750E - 573848N0181806E - 573834N0181814E -
573802N0181730E - 573759N0181716E - 573818N0181639E -
573855N0181750E

Power meet i Lidköping

Flygförbudet över delar av Lidköping, kallat restriktionsområde, gäller dygnet runt från och med den 5 juli till den 9 juli. Flygförbudet gäller från marken upp till 2 000 fot inom ett cirkelformat område med mittpunkten:

582925N 0130942E och radien 2,5 NM (Nautiska mil).

Flygning inom restriktionsområdet får endast ske med polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning och SAR (search and rescue). Flygning med skolflygplan tillåts inte. Inte heller drönare, skärmflyg eller modellflyg får flyga i restriktionsområdet.

Till toppen