Tågtrafiken allt bättre för resenärerna – trots förseningar

2018-05-28

Tillgängligheten i tågtrafiken har förbättrats över tid – trots förseningar. De uppoffringar resenärerna får göra på grund av att tåg är försenade eller ställs in vägs upp mot kortare restider och fler avgångar. Slutsatserna redovisas i en rapport från Transportstyrelsen om järnvägsmarknadens utveckling.

Transportstyrelsen har under flera år samarbetat med Järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska Högskolan för att följa hur pris och utbud utvecklas inom persontrafiken. Detta är den tredje rapporten som nu är klar.

–  I årets rapport har vi tagit fram en ny modell för att beräkna tågtrafikens tillgänglighet. Tidigare har vi mätt tillgänglighet utifrån tidtabell och därför inte tagit hänsyn till hur den påverkas av att tåg blir försenade eller ställs in, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen.

Sett över tid visar denna modell att tillgängligheten ökat för resenärerna. Med ett tydligt undantag – vintern 2010 – då snö och kyla lamslog järnvägen.

–  Även om tågen inte alltid går enligt tidtabell kan vi konstatera att det på lång sikt skett förbättringar som lett till bättre tillgänglighet på de flesta järnvägssträckor. Samtidigt finns det utrymme till att förbättra punktligheten och således tillgängligheten ytterligare i framtiden, säger Jonathan Sundin.

 Andra slutsatser i rapporten:

  • De senaste fem åren har tågtrafiken ökat med nio procent och biltrafiken med sex procent. Det senaste året har fjärrtrafiken ökat mer än regionaltrafiken.
  • Tågtrafiken utgör idag ungefär nio procent av det sammanlagda persontransportarbetet – den högsta noteringen på över femtio år.
  • Produktiviteten inom godstrafiken ökar. Jämfört med 2000 är den genomsnittliga lasten i ton per tåg ungefär 20 procent högre i dag.

Läs hela rapporten "Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2017

Till toppen