Svag ökning av flygresandet under andra kvartalet

2018-08-06

Interiör från ombord ett flygplan.

Under årets andra kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med drygt 1 procent och uppgick till närmare 10,6 miljoner. Ökningen motsvarar i runda tal 130 000 fler passagerare än under samma period 2017.

Av de 10,6 miljoner passagerarna var närmare 8,6 miljoner utrikespassagerare och lite drygt 2 miljoner inrikes. Procentuellt ökade utrikestrafiken med 2,3 procent medan inrikestrafiken minskade med 3 procent.

- Vi ser en påfallande svag passagerarökning, särskilt under maj och juni. Det är inrikesresorna som minskar och orsaken till det kan vara flera. Till exempel den nya flygskatten som trädde i kraft 1 april eller Nextjets konkurs, säger Håkan Brobeck, statistiker på Transportstyrelsen.

Ta del av rapporten om flygtrafikstatistik för andra kvartalet 2018

Till toppen