Stort intresse för förslag på nya järnvägsföreskrifter

2018-09-21

Transportstyrelsen tar fram nya tekniska föreskrifter med anledning av att det fjärde järnvägspaketet införs i EU. Intresset hos branschen är stort och därför arrangeras informationsmöten för den som vill veta mer.

Informationsmötena går under rubriken "Informationsmöte om föreskrifter med krav kopplade till godkännande av järnvägsfordon och fasta installationer". Det första mötet som genomförs den 26 september i Kista är fullbokat. Ett extrainsatt möte hålls därför den 16 oktober i Borlänge.

Det fjärde järnvägspaketet införs i juni 2019. Syftet med paketet (liksom med tidigare paket) är att liberalisera och reformera Europas järnvägar och öka konkurrenskraften inom järnvägssektorn. Som en följd av det fjärde järnvägspaketet har EU tagit fram ett nytt driftskompatibilitetsdirektiv.

Såväl svensk lag och förordning som Transportstyrelsens föreskrifter behöver anpassas så att de uppfyller de krav som finns i fjärde järnvägspaketet och driftskompatibilitetsdirektivet. Arbetet med anpassning av svensk lag och förordning genomförs vid Näringsdepartementet och kommer att resultera i fyra nya lagar med tillhörande förordningar.

Förslag på nya föreskrifter – möjligt att lämna synpunkter

Det förslag på nya föreskrifter som finns ute nu kan du ta del av under remisser. Föreskrifterna ska bland annat tillämpas av infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, leverantörer och museiföreningar inom järnvägssektorn samt av organisationer som önskar agera som utsedda organ. Vi tar emot synpunkter till och med den 21 oktober 2018.

Förslaget består av Transportstyrelsens föreskrifter

  • och allmänna råd om nationella regler för järnvägsfordon
  • om godkännande av järnvägsfordon enligt järnvägstekniklagen
  • om godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystemom ansökan
  • om godkännande av fasta installationer för järnväg
  • om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer
  • om ansökan om att bli utsett organ.

Läs mer om bakgrunden, innehållet i de tekniska föreskrifterna och hur de hänger ihop med varandra.

Till toppen