Stor försvarsövning i luften

2017-08-22

Försvarsmakten genomför övning Aurora 17 under perioden 11 september till 29 september. Övningen är en försvarsgemensam övning för mark-, sjö- och flygstridskrafter.

Finlands försvarsmakt deltar i övningen med bland annat stridsflyg och helikoptrar. Regeringen har dessutom fattat beslut om deltagande från Norge, USA, Frankrike och Tyskland. För luftstridskrafterna innebär detta att helikoptrar, marinflyg, UAV, (drönare) samt luftvärn från dessa nationer deltar i flygövningarna.

Sverige och Finland har ingått ett säkerhetspolitiskt samarbete. Från 2016 innebär detta bland annat deltagande i respektive lands nationella försvarsövningar. Helikoptrar och ubåtsjaktflygplan samt UAV tillhörande USA också deltar i övningen enligt särskilt regeringsbeslut.

Av flygsäkerhetsskäl bör annan luftfart hållas utanför ett så kallat luftstridsområde. Planeringsarbetet har verkat för att reguljär luftfart till och från flygplatser inom luftstridsområdet ska påverkas så lite som möjligt.

Flygövningsområdet omfattar ett ungefärligt område från Mälardalen i norr till Blekinge och Gotland i söder. Ett restriktionsområde för luftstrider kommer att upprättas inom geografiska platserna Gotska Sandön, Valdemarsvik, Älmhult, Simrishamn och strax inom FIR-gränsen öster om Gotland från 2000ft AMSL upp till FL300.

I och under dessa områden finns också restriktionsområden ner till marken för UAV. Militära flygplatsen Hagshult kommer att vara upprättat med flygtrafikledningstjänst under övningen. Den 3 augusti kommer AIP SUP som beskriver verksamheten och faktiska koordinater och höjder på områdena.

Uppvisning på Gärdet

Försvarsmakten kommer även att ha en uppvisning på Gärdet i Stockholm den 24 september. Även då upprättas ett restriktionsområde för att skydda övrig luftfart. Försvarsmaktens ska visa olika stridskrafter och förbandstyper. Förutom verksamhet på marken planeras ett antal moment i luften över Gärdet, och i luften förekommer stridsflyg, helikoptrar samt fällning av trupp.

Mer information om övningen:
Försvarsmakten Flygtaktiska staben, telefon 010 – 823 79 00

Till toppen