Skärper kraven på information om att använda bilbälte i buss

2018-06-11

Transportstyrelsen skärper nu reglerna för information om användning av bilbälte i buss. Skärpningen är del i ett regeringsuppdrag för att höja säkerheten för busspassagerare.

I dag har Transportstyrelsen överlämnat sitt delbetänkande till regeringen i form av ändrade föreskrifter om användning av bilbälte i buss. Ändringen innebär att det kommer att bli tvingande att med hjälp av utrop informera passagerarna om att använda bilbälte på bussar. Kravet gäller bussar i beställningstrafik och bussar i linjetrafik med få stopp.

Det är redan i dag krav på alla busspassagerare som är äldre än 3 år ska använda bilbälte på buss – om det finns en sådan plats och resan inte sker i tätortstrafik.

De nya reglerna gäller från 1 oktober.

I regeringsuppdraget ingår även att utreda hur många som använder bälte i buss och undersöka vad som behövs göra för att öka användningen och också hitta nya tekniska lösningar så att fler använder bilbälten. Uppdraget ska slutredovisas senast 1 oktober.

Transportstyrelsens föreskrift, TSFS 2018:51

Till toppen