Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass och nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling

2019-05-15

Bild på fartygsbefäl som styr ett fartyg
Avsiktsförklaring för förbättrad arbetsmiljö inom sjöfarten.

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Deltagande organisationer i det branschövergripande samarbetet som kallas Vågrätt är Transportstyrelsen, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

I avsiktsförklaringen skriver aktörerna i samarbetet att de, utöver lagkraven, ska:

  1. Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt systematiskt följa upp utbildningsinsatser.
  2. Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.
  3. Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång.
  4. Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt avsiktsförklaringen.
  5. Verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.
  6. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Vågrätt startade 2018 och genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Fyra olika delprojekt har prioriterats i ett första skede för att driva arbetet framåt; en branschövergripande avsiktsförklaring, öppna workshops och seminarier, möjliggöra för utbildning av kränkande särbehandling och trakasserier inom Basic Safety-utbildning och samla in de bästa metoderna för förebyggande arbete.

– Transportstyrelsen arbetar aktivt med att utveckla och modernisera vårt tillsynsarbete med fokus på den sociala arbetsmiljön, såväl vad gäller information som metodik. Jag är glad över att alla parter är engagerade och att vi nu gör en gemensam avsiktsförklaring för att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom sjöfarten, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Läs hela avsiktsförklaringen här.

Till toppen