Sex omkommer på snöskoter varje säsong

2019-03-12

Att åka snöskoter är populärt. Trots ökad satsning på utbildning och krav på förarbevis omkommer i snitt 6 skoteråkare varje säsong. De flesta dödsolyckorna inträffar i samband med kollision med ett träd eller en sten. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Eftersom snöskoterolyckor i terräng hamnar utanför de vanliga kategorierna av transportolyckor är det svårt att följa upp säkerhetsutvecklingen. Syftet med rapporten är att ge en allmän bild av olycksläget och utifrån den dra slutsatser för att öka säkerheten för snöskoteråkare.

Snöskoteråkning sker i terrängen, där förhållandena är oförutsägbara och där risker inte helt kan byggas bort.

– Det är tydligt att gedigen utbildning och kunskap behövs för att kunna undvika de många olika situationer som kan uppstå. Att följa reglerna och inte ta onödiga risker är viktiga faktorer för att säkert kunna köra sin snöskoter, säger Magnus Berg på Transportstyrelsen.

Mellan 2012 och 2017 omkom i snitt 6 snöskoteråkare och 224 skadades varje säsong. Män är överrepresenterade bland skadade och omkomna snöskoteråkare.

– Här ser vi traditionella mönster som också syns i olyckor med andra rekreativa fordon. Det vill säga att män utgör den största delen av de skadade, i synnerhet yngre män, säger Magnus Berg.

Kort om skoterolyckor:

  • Kollision med fasta föremål är den vanligaste typen av dödsolyckor
  • att välta eller ramla av snöskotern är vanligast för personskadeolyckor
  • de flesta olyckor sker på dagen medan de allvarligare olyckorna inträffar på kvällar och nätter
  • olyckor sker med alla typer av snöskotrar, inte bara de mest motorstarka, vilket ger skäl att tro att olyckor kan drabba även vanliga förare som inte är risktagande i sitt åkande.

Rapporten bygger på uppgifter från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada, dels polis- och sjukvårdsrapporterade olyckor, dels information om skoterolyckor som inträffat i terrängen.

Läs hela rapporten Olyckor med snöskoter

Till toppen