Särskilt tillstånd för järnvägsföretag upphör

2015-12-23

Tillståndformen särskilt tillstånd upphörde den 1 juli 2015, men de järnvägsföretag som fått särskilt tillstånd beviljat innan dess får fortsätta att bedriva sin verksamhet till utgången av 2018.

Efter 2018 ska de som vill fortsätta med sin verksamhet ha tillstånd i form av antingen

  • licens och säkerhetsintyg del A och säkerhetsintyg del B, eller
  • nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

Företag som inte kan beviljas nationellt trafiksäkerhetstillstånd måste ansöka om licens och säkerhetsintyg del A och del B. Läs mer om dessa tillstånd här

Särskilda tillstånd ska hanteras före 2018

Sammanlagt 64 järnvägsföretag berörs av förändringen. Transportstyrelsen har därför valt att fördela företagen jämnt över tre år för att hinna hantera alla särskilda tillstånd före utgången av 2018.

Det innebär att

  • samtliga företag blir kontaktade av Transportstyrelsen när det är dags att hantera tillståndet. Till dess är det bra att tänka igenom vilken typ av verksamhet företaget bedriver och vilket tillstånd som det innebär att företaget kan söka.
  • de företag som bedriver en verksamhet som innebär att de kan beviljas nationellt trafiksäkerhetstillstånd blir kontaktade av Transportstyrelsen när de ska skicka in en ansökan om tillstånd.
  • de företag som bedriver en verksamhet, som kommer att kräva licens och säkerhetsintyg del A och del B, kommer att bli kontrollerade av Transportstyrelsen, som gör en revision av företagets nuvarande säkerhetsstyrningssystem. Syftet är att kontrollera att säkerhets­styrningssystemet och övriga säkerhetsbestämmelser uppfyller gällande krav. Baserat på revisionens resultat kommer företagen att ha möjlighet att ansöka om licens och säkerhetsintyg del A och del B, via ett förenklat förfarande.

 

Till toppen