Säkrare trafik i Kattegatt och Skagerrak

2018-05-28

Nu ska fartygstrafiken i Kattegatt och Skagerrak bli säkrare och mer miljövänlig. Sverige och Danmark har tillsammans tagit fram åtgärder för att förbättra det hårt trafikerade området.

Trafiken i Skagerrak och Kattegatt är omfattande, inte minst eftersom trafiken till Östersjön går genom området. Varje år trafikerar ca 60 000 fartyg Kattegatt, de flesta på sin väg till och från Östersjön. I Kattegatt finns även en omfattande färjetrafik mellan Sverige och Danmark och fritidsbåtstrafik, särskilt sommartid. Den stora förändringen med de nya åtgärderna är att det skapas ett trafiksepareringssystem för trafiken norr om Skagen och en ny fartygsrutt närmare den svenska kusten för trafiken mellan Skagen och Öresund.

– Åtgärderna skapar genom trafikseparering en säkrare passage genom området norr om Skagen, som i dag är hårt trafikerat och där det ofta uppstår närsituationer mellan fartyg, säger Andreas Holmgren, sektionschef på Transportstyrelsen.

Åtgärderna kommer också att minska trafiken i den hårt trafikerade rutten som idag finns i Kattegatt.

– Det skapas säkra farledsstråk för fartyg med stort djupgående och rutten längs med den svenska kusten etableras för att strukturera och fördela trafiken på ett säkrare sätt i hela Kattegatt, säger Andreas Holmgren.

Utredningar som ligger till grund för förslaget pekar på att trafikregleringen förväntas minska olycksfrekvensen i området med ca 8 procent. Utredningen visar också att införandet av regleringen kan minska bunkerförbrukningen och därmed luftutsläppen med 1 procent i Kattegatt.

Transportstyrelsen har, tillsammans med Søfartsstyrelsen i Danmark, drivit frågan om att införa ruttåtgärder i Skagerrak och Kattegatt. De förbättringar som ska genomföras handlar om trafiksepareringar, rekommenderade rutter och djupvattenleder för transittrafik till och från Östersjön genom Kattegatt.

Det är den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s huvudkommitté Maritime Safety Committee (MSC) som har antagit förslaget från de båda länderna.

De nya åtgärderna träder i kraft den 1 juli 2020.

Till toppen