Så ska internationella flygets klimatpåverkan minska

2018-03-05

Flygbolagen ska klimatkompensera för sina utsläpp genom köp av utsläppskrediter. Det är förslaget när staterna inom den internationella luftfartsorganisationen ICAO har enats om styrmedel för att minska utsläppen från flyget. Nu har Sverige skickat in sina synpunkter på förslaget till regler.

Det marknadsbaserade styrmedlet, som kallas för Corsia, innebär att flygbolagen efter år 2020 måste köpa utsläppskrediter och därmed klimatkompensera för de utsläpp som överstiger 2020 års nivå, vilket då bidrar till utsläppsminskningar inom andra sektorer.

– Vi hade gärna sett ett ännu striktare styrmedel, men kan acceptera förslaget till regelverk för Corsia. Det viktigaste nu är att staterna kommer överens om att starta upp systemet, säger Therése Sjöberg, sakkunnig miljö på Transportstyrelsen.

Luftfarten är en internationell bransch och för att kunna uppnå de största klimatvinsterna krävs det att stater samarbetar och kommer överens om åtgärder på internationell nivå.

– Att det nu finns internationell enighet om ett globalt klimatstyrmedel ser vi som en framgång och en viktig startpunkt för att flyget ska ta sitt ansvar i klimatomställningen. Det här är en av flera saker som genomförs att minska utsläppen, säger Therése Sjöberg.

Corsia inleds med en frivillig fas år 2021 och blir obligatoriskt år 2027. Redan nu har dock de flesta stater som omfattas av den obligatoriska fasen valt att delta i den frivilliga fasen. Målet för Corsia är att stabilisera flygets utsläpp på 2020 års nivåer. I dag står luftfarten för 2-3 procent av koldioxidutsläppen i världen. Utan insatser skulle den siffran öka till ungefär 6-10 procent till år 2050.

Läs mer om Corsia.

Till toppen