Så påverkar en hård brexit luftfarten

2018-11-05

Flygtrafiken mellan Storbritannien och Sverige är omfattande med drygt 2,8 miljoner passagerare som årligen reser mellan länderna. Vid en hård brexit kan konsekvenserna för luftfarten bli stora. Det mest prioriterade i ett sådant läge är att upprätthålla trafiken. Det framgår av en ny rapport från Transportstyrelsen.

Den 30 mars 2019 kommer Storbritannien att lämna EU. Ännu är utgången av utträdesförhandlingarna oviss och det finns en risk för att Storbritannien lämnar EU i en så kallad hård brexit, det vill säga utan att något nytt utträdesavtal är på plats. I ett sådant läge kan konsekvenserna för luftfarten bli stora.

Flygtrafiken mellan Storbritannien och Sverige är omfattande med drygt 2,8 miljoner passagerare som årligen reser mellan länderna.

- Vid en hård brexit är det mest prioriterade när det gäller luftfarten att trafiken fungerar som vanligt, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

Vid ett brittiskt utträde av den hårda sorten kommer passagerare och bagage som anländer från brittiska flygplatser för att transferera vid en flygplats inom EU att behöva passera säkerhetskontroll på nytt.

- Detta berör dock inte svenska flygplatser i särskilt stor utsträckning eftersom de redan i dag hanterar dessa passagerare i samma flöden som tredjelandspassagerare. Det kan dock få vissa konsekvenser för flygplatserna eftersom transferbagage inte kan skickas vidare utan ny säkerhetskontroll. För flygplatsernas del är det av vikt att få rutiner på plats kring detta, säger Simon Posluk.

En hård brexit innebär att certifikat, tillstånd och licenser som utfärdats av Storbritannien kommer att förlora sin giltighet i EU. Piloter, flygtekniker, och flygledare med brittiska certifikat som arbetar i svenska organisationer kommer därmed att behöva någon form av godkännande av sådana handlingar.

De flygbolag som ägs eller kontrolleras av brittiska medborgare behöver se över sin ägarstruktur för att inte förlora sin svenska operativa licens och därmed rätt att bedriva flygtrafik. Transportstyrelsen för dialog med de berörda flygbolagen.

Transportstyrelsens rapport: Brexit och luftfarten

Till toppen