Regeringen beslutar om undantag från mobilförbudet i bil

2018-02-08

Bild på ambulans under utryckning
Ambulansförare under utryckning kommer att undantas.

Regeringen har idag den 8 februari 2018 fattat beslut om att det ska finnas vissa undantag från regeln om förbud att hålla mobilen i handen medan man kör. Undantagen börjar gälla den 12 mars 2018.

Regeringen skriver att förbudet inte ska gälla när fordon används vid blåljusverksamhet och annan liknande verksamhet.

Undantaget gäller när fordon används

  • vid räddningstjänst och sjuktransport
  • vid tjänsteutövning av polis
  • av viss personal vid Säkerhetspolisen
  • av vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare
  • i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.

Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

Blåljuspersonal undantagna från mobilförbudet i bil

Håll händerna på ratten och blicken på vägen

Frågor och svar

Tips på säkra sätt att använda mobilen

 

Till toppen