Reflexer minskar risken för påkörning

2018-10-31

Nu när vi ställt om klockorna till vintertid och dagarna blir allt kortare är det viktigt att tänka på att synas i trafiken. Under vinterhalvåret ökar påkörningsolyckorna för gående och cyklister och många av dessa inträffar i mörker.

– Att bära reflex är en billig försäkring för att minska risken att bli påkörd. Det gäller både gående och cyklister. Som bilförare är det också viktigt att vara extra uppmärksam på övriga trafikanter när det är mörkt ute, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

40 procent av skadade fotgängare sker i påkörningsolyckor under perioden november – februari. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män, 57 procent kvinnor jämfört med 43 procent män. Det visar siffror från Transportstyrelsens olycks- och skadedatabas Strada.

Strada bygger på uppgifter från polis och sjukhus. Där framkommer också att flertalet olyckor sker i stadstrafik. 40 procent av olyckor med skadade fotgängare har inträffat på eller i närheten av ett övergångsställe.

– Torts allt ljus i städer är det ofta svårare att upptäcka en gående i stadsmiljö. Som gående ska man också tänka på att ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig när man ska gå över ett övergångsställe, säger Khabat Amin.

Tips för att synas i trafiken:

  • Bära reflexväst, reflex eller en tänd lampa nu när det är mörkt en stor del av dygnet
  • reflexen syns bäst i rörelse, antingen genom att ha den/de hängande eller långt ner på ben och armar för att vara synliga från olika håll
  • reflexer håller inte hur länge som helst, en repig reflex har sämre reflexförmåga än en repfri.

Läs mer om trafikregler för gående

Till toppen