Personuppgifter i trygga händer

2018-05-25

I dag den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft.

Förordningen ersätter personuppgiftslagen, PUL, och är en modernisering av reglerna för att möta teknikutvecklingen. Samma regler gäller nu inom hela EU.

De flesta medborgare i Sverige finns i något eller några av våra register. Det gäller exempelvis de som äger en bil eller har körkort. All den information som Transportstyrelsen råder över är kopplad till myndighetens uppdrag.

Medborgare som är registrerad hos Transportstyrelsen ska vara säker på att myndigheten uppfyller lagens krav och hanterar deras personliga uppgifter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Deras uppgifter är i trygga händer.

Läs mer om Transportstyrelsens hantering av personliga uppgifter

Till toppen