Nya regler för överträdelse av cabotage

2017-07-14

Regeringen har beslutat om en ändring av reglerna om ansvar vid överträdelser av EU:s cabotageregler för lastbilstrafik. Ändringen ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas om en lastbilstransport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

EU:s cabotageregler ger ett transportföretag som är registrerat i ett EU-land och har gemenskapstillstånd rätt att efter en internationell transport göra ytterligare tre transporter i destinationslandet inom loppet av sju dagar.

De nya reglerna gäller från den 17 juli.

Mer information

Regeringens pressmeddelande

Läs mer om internationell godstrafik  

Till toppen