Nya, funktionsbaserade regler för behörigheter och bemanning

2017-10-05

Transportstyrelsen slutredovisar nu sitt regeringsuppdrag om att se över bemannings- och behörighetsreglerna inom sjöfarten och reglernas tillämpning för fartyg i skärgårdstrafik. Nya regler föreslås för att göra det enklare för sjömän att få behörighet och avancera i yrket. Dessutom innebär förslagen att rederierna får ökade möjligheter att bemanna sina fartyg.

När det gäller behörighetsreglerna är det i huvudsak kraven för sjöpraktik som setts över. Förslaget är att införa mer kvalitativ praktik vilket också medför att tjänstgöringstiderna kan kortas. Detta för att ge bättre möjligheter för sjöpersonal att tillgodogöra sig tillräcklig behörighetsgivande sjöpraktik under de korta säsonger som skärgårdstrafiken bedriver sin verksamhet.

– Det viktiga är om uppgifterna som utförs ombord är relevanta, och det är nödvändigtvis inte kopplat till hur lång tid man tjänstgjort. Därför föreslår vi att man ställer högre krav på innehållet i tjänstgöringen, säger Henrik Ramstedt, projektledare för arbetet med regeringsuppdraget.

En nyhet är också förslaget att stärka möjligheten för de som jobbar på mindre fartyg att kunna få behörighet att arbeta på något större fartyg. Samtidigt blir det enklare för företagen i segmentet att växa i sin verksamhet.

– För de som arbetar på vägfärjor blir det också betydligt lättare att börja sin karriär som däcksman och gå hela vägen till befälhavare, säger Styrbjörn Bergström, sakkunnig inom behörigheter och bemanning.

I dag fastställer Transportstyrelsen ett bemanningsbeslut för varje fartyg. Detta gäller oberoende av de olika förutsättningar som kan råda inom ramen för fartygets verksamhet. I stället föreslås nu att redarna själva tar fram bemanningsplaner.

– Vårt förslag att införa funktionsbaserad bemanning syftar till att ge redarna större flexibilitet att anpassa bemanningen efter olika verksamhetssituationer, till exempel beroende på säsong eller antal passagerare. Bemanningsplanerna ska omfatta både den personal som krävs för driften av fartyget och för att hantera nödsituationer, vilket gör att den totala bemanningen blir tydligare jämfört med i dag, avslutar Henrik Ramstedt.

De nya praktikkraven för behörigheter ska träda i kraft 1 januari 2018. De nya reglerna för funktionsbaserad bemanning bedöms kunna tillämpas tidigast under 2020. Förslaget ska på externremiss under hösten 2017.

Till toppen