Möt Transportstyrelsen på VTI Transportforum 2019

2019-01-07

Den 9-10 januari 2019 pågår Nordens största konferens inom transportsektorn, Transportforum, där Transportstyrelsen medverkar i olika sessioner.

Det är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som arrangerar konferensen på Konsert & Kongress i Linköping.

Transportstyrelsen finns på plats och på onsdag den 9 januari ges möjlighet att möta myndighetens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam tillsammans med övriga transportmyndigheters generaldirektörer vid den gemensamma montern i entrehallén till Konsert & Kongress. Minglet hålls kl 14.45 – 15.30.

Här är de sessioner där Transportstyrelsen deltar:

Onsdag 9 januari

Klassificering av suicid i vägtrafiken; en jämförelse mellan två sätt att klassificera dödsfall

Tomas Fredlund talar på temat trafiksäkerhet och sessionen pågår mellan 13.15 – 14.45 i lokal Sonaten på Konsert & Kongress.

Regionala flyglinjer – i allmänhetens eller särintressens tjänst?

Jean-Marie Skoglund pratar om temat Flygplatssverige – ett nätverk med Arlanda i navet. Det gör han kl 15.30 – 17.00 i Kulturen på Konsert & Kongress.

Är banavgifterna på rätt spår?

Carl von utfall Danielsson ger Transportstyrelsens syn på Trafikverkets banavgifter. Hans föredrag hålls kl 15.30 – 17.00 i Pelarsalen på Frimis.

10 januari

Första halvåret med flygskatt

Malin Lokrantz talar om konsekvenser och styrning i en hållbar luftfart. Sessionen hålls kl. 9 – 10.30 i Kulturen på Konsert & Kongress.

Hur kan Transportstyrelsen granska organisationers säkerhetskultur?

Sixten Nolén håller en session på temat trafiksäkerhetskultur och systematiska arbetssätt för ökad trafiksäkerhet. Kl 9 – 10.30 i Spegelsalen på Konsert & Kongress.

Läs mer om Transportforum och hela programmet.

Glöm inte att använda hashtaggen #tforum19 om du berättar om konferensen i sociala kanaler.

Till toppen