Möt oss på Transportforum

2018-01-04

Den 10-11 januari hålls VTI:s Transportforum, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Transportstyrelsen är på plats och deltar i flera sessioner.

Transportforum äger rum på Konsert & Kongress i Linköping. I samband med öppnandet den 10 januari hålls en pressträff där Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör, presenterar preliminär olycksstatistik för väg, järnväg, sjöfart och luftfart under 2017.

Media är välkomna till pressträffen som äger rum mellan klockan 08:30 och 09:30 i Pressläktaren på plan 2 i Konsert & Kongress.

Läs mer om pressträffen

Transportstyrelsen delar monter med de fem andra transportmyndigheterna Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trafikanalys och VTI samt näringsdepartementet. I montern kommer Jonas Bjelfvenstam tillsammans med de fem andra generaldirektörerna svara på frågor om ett långsiktigt hållbart transportsystem vid ett gd-mingel onsdagen den 10 januari klockan 14:45.

Sessioner

Transportstyrelsen är med i en rad olika sessioner under Transportforum:

Samhällsekonomiska konsekvensutredningar
Plats: S:t Lars
Tid: 10 januari 13:15-14:45
Sara Forsstedt, på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning, om hur konsekvensutredningar kan bidra till samhällsekonomisk effektivitet.

Utredningen om lagförslag för självkörande fordon på väg
Plats: Wallenbergssalen
Tid: 10 januari 15:30-17:00
Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam är också regeringens särskilda utredare om självkörande fordon på väg och talar i den egenskapen på denna session.

Användarnas syn på järnvägsmarknaden
Plats: Musikalen
Tid: 10 januari 15:30-17:00
Michael Stridsberg på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning, talar om vad godskunder egentligen tycker om järnvägsmarknaden.

Obemannade luftfartyg
Plats: Sonaten
Tid: 11 januari 11:00-12:00
Rémi Vesvre, och Magnus Molitor på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning redogör för utvecklingen av obemannade luftfartyg i Sverige och EU samt för framtiden och dess utmaningar.

Innebär en godkänd körning i VTI:s synfältssimulator alltid att man får sitt körkort tillbaka?
Plats: Solot
Tid: 11 januari 11:00-12:30
Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning, talar om trafiksäker körning och synfältsdefekter.

Luftfartens klimat- och bullerutmaningar
Plats: Sonaten
Tid: 11 januari 14:00-15:30
Marie Hankanen, på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning, om bullerutvecklingen inom flyget.

 

Till toppen