Minskat flygresande under sista kvartalet 2018

2019-01-24

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med en procent under förra årets fjärde kvartal, det vill säga oktober, november och december. Minskningen beror på att färre flyger inrikes. Antalet utrikespassagerare var i det närmaste oförändrat jämfört med samma kvartal 2017.

Jämfört med samma period 2017 så minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna 2018 med 1 procent, och uppgick till närmare 9,1 miljoner. Minskningen motsvarar i runda tal 95 000 färre passagerare. Av de cirka 9,1 miljonerna var majoriteten, drygt 7 miljoner, utrikespassagerare och knappt två miljoner inrikespassagerare

- Nedgången för inrikesflyget generellt fortsätter, samtidigt som tillväxten inom utrikestrafiken har stagnerat. Statistiken visar tydligt på hur snabba förändringar på flygmarknaden också skapar snabba omställningar för enskilda flygplatser, säger Jean-Marie Skoglund som är flygmarknadsanalytiker på Transportstyrelsen.

- Till exempel så har Örnsköldsvik flygplats haft en rejäl tillväxt sedan SAS under våren 2018 började trafikera sträckan Örnsköldsvik-Stockholm. Örebro flygplats är ett annat exempel som uppvisar en påtaglig förändring, detta i samband med att Köpenhamnslinjen upphörde under sommaren 2018.

  • Endast på 8 av de 38 trafikflygplatserna var antalet passagerare fler jämfört med 2017.
  • Den största relativa passagerarökningen hade Örnsköldsvik flygplats med en volymökning på närmare 43 procent.
  • Den största minskningen hade Örebro flygplats där antalet passagerare var 54 procent färre än under samma kvartal 2017.
  • Bland de största inrikessträckorna var det endast Stockholm – Luleå som hade en ökning av passagerare. Största passagerarminskningen var på sträckan Stockholm – Skellefteå.
  • Bland de länder som trafikeras från svenska flygplatser var Spanien, trots passagerarminskningen, det land som hade flest passagerare. Närmare 900 000 passagerare flög mellan Sverige och Spanien under årets fjärde kvartal.
  • Den största ökningen hade trafiken mellan Sverige och Tyskland där antalet passagerare ökade med nästan 10 procent under fjärde kvartalet.

Rapport: Flygtrafikstatistik kvartal 4 2018

 

Till toppen