Mindre registreringsskylten får nytt utseende

2017-06-26

Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större. Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Den 1 januari 2014 förändrades registreringsskyltarnas utseende senast. Då genom att utrymmet för det tidigare kontrollmärket, mellan bokstäver och siffror, togs bort. Samtidigt infördes ett unikt typsnitt på registreringsskyltarna som inte finns någon annanstans.

Nu är det dags igen, men bara när det gäller den mindre registreringsskylten. Bokstävernas storlek justeras så de blir större än tidigare. Avsikten med förändringen är att det ska bli lättare att avläsa fordonens registreringsnummer, både när det gäller rent visuella kontroller, men också i olika tekniska system där automatisk skyltavläsning förekommer. Exempel på sådana lösningar är:

Tidigare utseende av den mindre registreringsskylten

Bild på mindre registreringsskylt 1 jan 2014 - 25 juni 2017

Utseende mindre registreringsskylt 1 januari 2014 – 25 juni 2017.

Nytt utseende på den mindre registreringsskylten

Bild på mindre registreringsskylt från och med den 26 juni 2017

Utseende mindre registreringsskylt från och med den 26 juni 2017.

Ges inte till alla fordon

De mindre registreringsskyltarna, som också ibland kallas USA-skyltar, har måttet 300 x 110 mm och tilldelas till fordon som av någon anledning inte kan ha en registreringsskylt av den ordinarie storleken. Det handlar ofta om fordon som har sitt ursprung i USA där det är vanligt med ett begränsat utrymme i själva karossen, därav skyltnamnet.

Gamla skyltar gäller fortfarande

Skyltar med äldre utseende kommer även i fortsättningen att vara giltiga. Ny registreringsskylt behöver man endast beställa om den befintliga registreringsskylten inte längre kan läsas av eller om den har förlorats.

Mer information:

Registreringsskyltar (på denna webbplats)

 

Till toppen