Uppdaterad - Längre handläggningstider än vanligt i körkortsärenden

2019-05-17

Bild på ett svenskt körkort
Längre handläggningstider för den som söker körkort.

För tillfället är det längre handläggningstider än vanligt för vissa vanliga typer av körkortsärenden. Det pågår ett intensivt arbete med att minska köerna. De längre köerna innebär också ett större tryck på vår kundtjänst då många ringer och efterlyser besked i sina ärenden.

Körkortskundtjänsten stängd fredag den 24 maj

En kraftsamling för att arbeta ner handläggningstiderna kommer göras under fredagen den 24 maj. Under den dagen kommer körkortskundtjänsten att ha stängt.

Under en normal dag tar Transportstyrelsens körkortskundtjänst emot 4 000 – 5 000 samtal. 90 procent besvaras inom målet på 2-4 minuter. Men under de senaste veckorna har väntetiderna varit betydligt längre och i vissa fall har den genomsnittliga väntetiden överskridit 15 minuter.

Bakgrunden är tekniska problem med de system som används för handläggningen av körkortsärenden. De tekniska problemen är lösta, men har inneburit att det byggts upp stora köer med körkortsärenden som ska handläggas.

– Jag beklagar att vi har längre väntetider än normalt och jag vill understryka att vi gör allt vi kan för att arbeta bort köerna. Vi har genomfört övertidsinsatser och dessutom rekryterat nya medarbetare, säger Dinko Odobasic, tf enhetschef för körkortskundtjänsten på Transportstyrelsen.

För att så mycket kraft som möjligt ska kunna läggas på att arbeta bort ärendena i våra köer behöver vi frigöra tid för handläggning.

– Får vi loss tid för handläggning är förhoppningen att vi snabbt löser problemen. Den som har ett ärende hos oss kan hjälpa till genom att bara höra av sig i verkligt angelägna frågor, säger Dinko Odobasic.

För att ett ärende ska hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att en ansökan är fullständig och innehåller all nödvändig information.

Vanliga frågor och svar inom körkort

Till toppen