Krav på vinterdäck från den 1 december

2018-11-30

Från och med 1 december är det krav på vinterdäck på vägar med vinterväglag. Med vinterdäck menas antingen dubbade däck eller odubbade friktionsdäck som är gjorda för vinterkörning.

Transportstyrelsen vill påminna om att under perioden 1 december till 31 mars ska personbilar (även husbilar med totalvikt under 3,5 ton), lätta lastbilar, lätta bussar och släpfordon som är kopplade till dessa fordon ha vinterdäck eller likvärdig utrustning.

Fordon med en totalvikt på över 3,5 ton (tyngre husbilar, tung buss, tung lastbil, tungt släp) ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar. Tunga fordon som är framhjulsdrivna ska även ha vinterdäck på bakaxlarna.

Vinterdäckskraven för lätta och tunga fordon gäller både svenska och utländska bilar.

Minst 3 mm mönsterdjup

Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm på däck till lätta fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton. Kravet gäller även för släpvagn.

Tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm. Detta gäller för samtliga däck på dessa fordon, men inte för tillkopplade släpfordon.

Vad är vinterdäck?

Med vinterdäck menas däck som är framtagna för vinterkörning och ska vara märkta med M+S (M.S, M-S, M&S eller Mud and Snow). Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Dubbdäck är tillåtet mellan 1 oktober och 15 april.

Vad är vinterväglag?

Vinterväglag anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen.

Transportstyrelsen får ofta frågan om vilka vinterdäck som är bäst. Vi ger inga rekommendationer. Behoven är olika beroende på hur man använder sitt fordon och var i landet man bor. Man bör tänka på att vissa kommuner har lokala dubbdäcksförbud samt att många länder har förbud mot dubbdäck.

Fordonsägare bör vara medvetna om för- och nackdelar med sitt däckval och måste komma ihåg att alltid anpassa farten och avståndet.

Mer information

Läs mer om vinterdäck på Transportstyrelsens webbplats

http://www.transportstyrelsen.se/vinterdack

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har publicerat en rad olika rapporter om vinterdäck och tester av vinterdäck.

https://www.vti.se/sv/Forskningsomraden/Vinterdack/

Till toppen