Kraftig ökning av antalet tilläggsavgifter på grund av obetald trängselskatt

2018-03-14

Transportstyrelsens kundtjänst för trängselskatt har under tisdagen fått många samtal från fordonsägare som missat att betala trängselskatt i tid i februari och som därför fått tilläggsavgift. Det rör sig om fordonsägare som får sina avier till en digital postlåda.

Om en trängselskatt inte betalas i tid ska en tilläggsavgift påföras. Tilläggsavgiften är på 500 kronor oavsett hur stort det ursprungliga beloppet har varit på. Antalet utskickade tilläggsavgifter i mars månad uppgår till 50 000 vilket är en ökning i jämförelse med 30 000 som det normalt brukar röra sig om.

Anledningen till ökningen tros vara att de fordonsägare som tog emot grundbeslutet via mina meddelanden i januari, och som har flera fordon, inte förstått att pdf-filen innehåller flera beslut. Fordonsägare uppger i samtalen att de inte förstått att de måste scrolla.

– Vi vill förtydliga att pdf-filerna kan innehålla flera sidor än en och att det är väldigt viktigt att man scrollar igenom hela dokumentet. Det kan omfatta fler beslut än ett, säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare för trängselskatt på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tittar i nuläget på om åtgärder behöver vidtas för att förtydliga för fordonsägarna kring de digitala utskicken av trängselskatt.

Tidigare nyheter om digitala avier.
Digital post ersätter pappersutskick från Transportstyrelsen

Digitala påminnelser gynnar miljön

Till toppen