Kom ihåg Järnvägens säkerhetskonferens 14 november

2017-06-19

Den 14 november 2017 arrangerar Transportstyrelsen Järnvägens säkerhetskonferens i Örebro. Det är första gången konferensen hålls i Transportstyrelsens regi, och årets tema är säkerhetskultur.

På konferensen vill vi lyfta fram angelägna och aktuella trafiksäkerhetsfrågor för järnvägen. Lär och ta del av andras erfarenheter inom området.

I anslutning till Järnvägens säkerhetskonferens kommer det att hållas en informationsdag om övervakning den 13 november. Den vänder sig till järnvägsföretagen.

Välkommen till två välmatade konferensdagar i november!

Mer information om Järnvägens säkerhetskonferens kommer.

Till toppen