Järnvägens säkerhetskonferens i Transportstyrelsens regi

2017-11-15

Den 14 november genomfördes Järnvägens säkerhetskonferens för första gången i Transportstyrelsens regi. Dagens tema var säkerhetskultur.

Omkring 250 deltagare samlades på konferensen i Örebro för att inspireras och lära av erfarenheter inom säkerhetsarbete på järnväg.

Konferensen inleddes av Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam. Han konstaterade att säkerhetskultur är avgörande för att skapa ett säkert, tillgängligt och hållbart järnvägssystem.

Deltagarna fick ta del av hur organisationer arbetar för att lyfta säkerhetskulturen och även lyssna till hur tillsyn av en verksamhets säkerhetskultur går till, och hur den som blir synad uppfattar det.

Petra Wermström, ny avdelningsdirektör för Väg och järnväg på Transporstyrelsen, fick sista ordet för dagen. Hon betonade vikten av samarbete.

– Att arbeta med säkerhetskultur är en nyckel till att nå ett ännu säkrare järnvägssystem. Säkerhetskultur handlar om människors attityder och värderingar i relation till säkerhet. Det är just det som gör säkerhetskultur spännande och samtidigt utmanade. Det går inte att köpa en god säkerhetskultur, det är något som människorna tillsammans måste skapa.

Ta del av konferensens presentationsmaterial. 

Till toppen