Inga omkomna inom passagerarflyget 2018

2019-01-09

Under 2018 omkom ingen person inom det svenska passagerarflyget. Men inom allmänflygskategorin omkom två personer i olyckor med svenskregistrerade privatflygplan. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

De två dödsolyckorna skedde vid privatflygning i Lettland och Nederländerna. Olyckorna utreds av myndigheterna i respektive land. Ingen av de omkomna var svenska medborgare.

– Säkerheten inom den kommersiella luftfarten bedöms som god. En utmaning är att minska antalet olyckor och allvarliga tillbud som sker inom de icke kommersiella delarna av luftfarten såsom inom privatflyg och sportbetonad verksamhet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen arbetar med proaktiva åtgärder inom luftfartssäkerhet, inte minst inom privat- och sportbetonad luftfart. Det handlar bland annat om attitydpåverkan genom föreläsningar, operativ besiktning av segelflygplan, utbildning av flyglärare och övriga klubbfunktionärer och distribution av flygsäkerhetsinformation. Myndigheten kommer kontinuerligt att följa upp arbetet för att utvärdera att rätt åtgärder har vidtagits

Två personer skadades allvarligt under 2018. Bägge inom allmänflygsverksamhet dels vid hängflygning, dels vid privatflygning. Olyckan med privatplanet utreds av Statens haverikommission.

Mer info om olycksstatistik för 2018

Till toppen