Högertrafiken firar 50 år

2017-09-01

Allt är förberett för högertrafik. Örebro i korsningen Rudbecksgatan – Trädgårdsgatan några dagar innan omläggningen. Foto: Örebro Kuriren/Örebro läns museum

Den 3 september är det 50 år sedan Sverige fick högertrafik. Förändringen föregicks av en folkomröstning där svenska folket med överväldigande majoritet röstade nej till förslaget. Men beslutet att gå över till högertrafik genomfördes ändå, då man bedömde det som nödvändigt.

Den 10 maj 1963 beslutade riksdagen att vi skulle införa högertrafik i Sverige. Bakgrunden till beslutet var att man ansåg det nödvändigt att Sverige anpassade sig till det trafiksystem som fanns på hela det europeiska fastlandet. En snabbt ökande utlandsbilism innebar en tydlig risk för trafikolyckor där bilister tvingades växla mellan vänster- och högertrafik. Dessutom var bilarna på det stora hela byggda och anpassade för högertrafik vilket innebar ytterligare risker.

Riksdagen bedömde att motiven var så starka att de vägde över resultatet från folkomröstningen 1955 där svenskarna i stor majoritet sagt nej till högertrafik. Statens kommission för högertrafik formerades och fick i uppdrag att planera och genomföra förändringen.

Så gick förändringen till

Klockan 01:00 – 06:00 den 3 september 1967 infördes ett förbud mot motortrafik i hela landet. Under den tiden genomfördes alla nödvändiga vägarbeten, till exempel att flytta refuger, måla nya vägmärken, täcka över gamla vägskyltar och samtidigt täcka av nya.

Viss typ av trafik, som bussar i linjetrafik, taxi och utryckningsfordon, var dock tillåten fram till 4:50 på söndagsmorgonen då ett trafikstopp trädde i kraft. Alla fordon i trafik var då tvungna att stanna där de befann sig, för att därefter försiktigt köra över till den högra sidan. Väl där fick man vänta in 5:00, när det blev tillåtet att köra vidare, men då på den högra sidan.

Håll dej till höger, Svensson

Inför omläggningen genomfördes en omfattande informationskampanj. Utöver traditionellt informationsmaterial i form av annonser, broschyrer och dylikt så sände både TV och radio speciella högertrafikprogram. Dessutom släpptes låten ”Håll dej till höger Svensson” av The Telstars som blev en hit och låg på Svensktoppen.

Vill du se hur informationen kunde se ut kan du läsa den handledning som Statens högertrafikkommission delade ut till alla hushåll inför omläggningen till högertrafik. (Källa: ArkivCentrum Örebro län)

– Tonen och språkbruket i informationsmaterialet ger ändå ett förhållandevis modernt intryck, trots att det är 50 år gammalt. Det finns en tydlig mottagar-anpassning i texterna med konkretiseringar och en resonerande ton, vilket jag tycker är väldigt kul, säger Lena Poggi, språkvårdare på Transportstyrelsen.

Högertrafikkommissionen lever vidare

Högertrafikomläggningen är en av de första tydliga satsningarna i Sverige på trafiksäkerhet och man insåg snart att kunskapen som hade samlats inom kommissionen var värdefull. 1968 gick kommissionens verksamhet in i den nystartade myndigheten Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverkets verksamhet gick 1993 upp i Vägverket. De delar av Vägverket som hanterade regler inom vägtrafikområdet flyttades 2009 över till den nystartade myndigheten Transportstyrelsen.

– De hängivna medarbetare som genomförde högertrafikomläggningen fanns med i verksamheten under 1970-, 80- och 90-talet och har haft del i att Sverige i dag är ett föregångsland när det handlar om trafikregler och trafiksäkerhet, säger Hans-Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.

 

Till toppen