Framsteg i arbetet med att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan

2019-04-09

Vid den internationella luftfartsorganisationen ICAO:s rådsmöte i mars togs viktiga steg mot att färdigställa reglerna för CORSIA, klimatstyrmedlet för det internationella flyget. Sverige har fått representation i en av de grupper som kommer att ha allra mest inflytande över vilka reella utsläppsminskningar som kommer att tillåtas.

Grunderna i CORSIA, det som ska bli det internationella flygets klimatstyrmedel, är beslutade. Det innebär att flygbolagen efter år 2020 måste köpa utsläppskrediter och därmed kompensera för de utsläpp som överstiger 2020 års nivå. De kvalitetskriterier som ska gälla för att kunna bedöma vilka program som ska ge ut utsläppskrediter till flygbolagen för att kompensera sina utsläpp med är nu antagna till större del.

- Det är ett mycket viktigt steg mot att kunna säkerställa att de utsläppskrediter som ska få tillåtas inom CORSIA håller en hög kvalitet.

Dock fattades inget beslut om hur gamla utsläppskrediter ska få vara för att kunna godkännas. Inte heller fattades beslut om att sätta någon bortre tidsgräns för när äldre krediter inte längre ska få användas inom systemet. Dessa två viktiga frågor kommer att fortsätta utredas, säger Therése Sjöberg, sakkunnig på Transportstyrelsen.

En särskild grupp av experter, kallad Technical Advisory Body (TAB) kommer att lämna rekommendationer till rådet om vilka program och krediter som de bedömer lever upp till kvalitetskriterierna som sedan slutligt godkänns av rådet. I TAB finns nu en svensk medlem, Ulrika Raab från Naturvårdsverket.

- Det är i just denna typ av grupper som Sverige har allra störst möjlighet att vara med och påverka vilka reella utsläppsminskningar de godkända programmen och utsläppskrediterna kommer att ge, och i slutändan vilken effekt CORSIA kommer att ha som verktyg för att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan, säger Therése Sjöberg.

Läs mer om arbetet med CORSIA

Till toppen