Forskning ska leda till bättre tillsyn av flygbolag

2018-07-02

Sektionschef Staffan Söderberg och flyginspektör Ulrika Svensson berättar om forskningsprojektet för att få fram verktyg för riskbaserad tillsyn under ett seminarium i Almedalen.

Transportstyrelsen har satsat på ett forskningsprojekt för att förbättra tillsynen av svenska flygbolag. Resultatet är ett nytt verktyg som ska bistå inspektörerna vid kontroll av områden som berörs av nya affärsmodeller.

Det senaste decenniet har flygbranschen genomgått stora förändringar. Konkurrensen har medfört att nya affärsmodeller, ändrade anställningsförhållanden och nya regler ställer andra krav på tillsynen än tidigare. Nya affärsmodeller i lågprisflyg och prispressade flygbolag kan ha risker som är svåra att förutse.

– Det blir exempelvis vanligare att flygbolag har gemensamma ledningsfunktioner i flera EU-länder, att flygande och teknisk personal är anställda i egenföretag och att flera flygbolag flyger under ett gemensamt namn. På en marknad med snabba förändringar behöver vi kunna identifiera nya risker som kan leda till säkerhetsbrister och reducera dessa, säger Staffan Söderberg, sektionschef på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har tillsammans med MTO Säkerhet arbetat fram ett verktyg som ska stödja myndigheten med att rikta tillsynen vid verksamhetskontroller. Målet är att verktyget ska börja användas efter sommaren. När systemet har använts i ett år kommer myndigheten att utvärdera för att se om det har gett förväntad nytta, eller om det finns behov av vidare utveckling.

Till toppen