Flygresandet fortsätter att öka

2018-04-27

Under årets första kvartal, januari till mars, ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med drygt 4 procent jämfört med samma period 2017. Sammanlagt uppgick de till närmare 8,5 miljoner. Det är utrikestrafiken som står för ökningen.

Antalet utrikespassagerare ökade med närmare 7 procent, vilket motsvarar 415 000 fler passagerare än under samma kvartal 2017. I inrikestrafiken minskade antalet passagerare med 3 procent, vilket motsvarar 57 000 färre passagerare.

Antalet starter och landningar minskade under samma period med närmare 4 procent. Det är framförallt inom privat- och skolflyget som antalet starter och landningar minskat.

Läs mer om flygtrafikstatistiken över första kvartalet 2018

Till toppen