Flygförbud över Oskarshamn

Flygförbud över Oskarshamn

2018-08-02

Transportstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt flygförbud över Oskarshamn med anledning av bogseringen av fartyget Makassar Highway. Flygförbudet gäller den 2 augusti mellan klockan 04.00 och 16.00.

Flygförbudet gäller alla luftfartyg, inklusive modellflyg, skärmflyg och drönare. Polisflyg,
ambulansflyg och svenskt militärflyg är undantagna från förbudet.

Fraktfartyget Makassar Highway gick på grund utanför Västervik och har läckt stora mängder olja. Orsaken till flygförbudet är att säkerställa att bogseringen av fartyget kan fortlöpa ostört.

Till toppen