Flygförbud över delar av Östersund under skidskytte-VM

2019-03-07

Transportstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt flygförbud över delar
av Östersund med anledning av VM i skidskytte. Flygförbudet gäller från den 7 mars kl. 10 till den 17 mars kl. 22.

Skidskytte-VM i Östersund äger rum mellan den 7 och 17 mars i Östersund. Till tävlingarna och omkringliggande aktiviteter förväntas en stor publiktillströmning. Flygförbudet är till för att arrangemanget ska kunna genomföras tryggt och säkert och få bort störningar från andra luftfartyg än exempelvis polishelikopter och helikopter för sjuktransport.

Förbudet gäller alla luftfartyg, inklusive drönare, modellflyg och skärmflyg. Reguljärt flyg till och från Åre/Östersund Airport, polisflyg, ambulansflyg, tull, kustbevakning och svenskt militärflyg är undantagna från förbudet.

Transportstyrelsen har rätt att besluta om tillfälliga förbud mot flygtrafik inom avgränsade områden, så kallade restriktionsområden. Beslut kan fattas om det bedöms som nödvändigt om allmän ordning och säkerhet kräver det. Beslutet är fattat efter ansökan från Polismyndigheten.

Till toppen