Fler svenskflaggade fartyg kvitto på bättre näringsvillkor

2017-12-05

Efter en ihållande utflaggningstrend flaggar nu tre rederier in totalt åtta fartyg till Sverige. Trendbrottet är ett kvitto på ett målmedvetet arbete där både näring, fackliga organisationer och myndigheter arbetat samfällt för att förbättra förutsättningarna för svensk sjöfart.

- Det är glädjande att utvecklingen vänder och att redarna nu satsar på så stor skala. Chansen är nu stor att antalet fartyg med svensk flagg ökar för första gången på flera år, kommenterar Henrik Tunfors, inflaggningslots.

Transportstyrelsen har bidragit till trenden bland annat genom relevanta, funktionsbaserade regler och ett effektivt tillsynssystem i vilket redare nu kan välja erkända organisationer i större grad. 

- Man bör i sammanhanget även nämna förenklingarna avseende registrering av fartyg. Det här är sammantaget ett kvitto på att det arbete vi gör leder till resultat, det har blivit mer attraktivt för rederierna att välja svensk flagg, utvecklar Henrik Tunfors.

En mer hållbar och konkurrenskraftig sjöfart

Transportstyrelsen har förbättrat villkoren för den svenska sjöfarten bland annat genom att öka möjligheten för fartyg att använda erkända organisationer (”klassen”) för tillsyn, förenklat procedurerna för inflaggning och förenklat vissa regler för registrering samt höjt servicegraden till redare.

- Det är viktigt med fler svenskflaggade fartyg. Det stärker Sveriges position och möjlighet att påverka i internationella sammanhang. De insatser som Transportstyrelsen gjort, tillsammans med andra aktörer, för att förbättra förutsättningarna bidrar till fler jobb inom näringen, bättre konkurrenskraft och till en hållbar svensk sjöfart. Det här visar att vi har goda möjligheter att fortsätta förbättra och stärka förutsättningarna för den svenska sjöfarten, för hållbara transporter och ökad tillväxt, avslutar Henrik Tunfors.

Till toppen