De flesta yrkesförarna har nu sitt kompetensbevis

2016-12-07

Från den 10 september krävs yrkeskompetensbevis för godstransporter inom EES. Transportstyrelsen har fortsatt att följa hur många som har blivit klara med sin fortbildning och bedömer nu att vi har nått ut till merparten av de förare som är berörda.

När de nya reglerna trädde i kraft var 93 795 förare klara med fortbildningen och 88 339 av dem hade betalat för och fått sitt kompetensbevis. Transportstyrelsen har fortsatt att följa utvecklingen under hösten och kan se en liten ökning. Vid en mätning den 24 november var 98 346 personer klara med sin fortbildning och 95 718 av dem har betalat för och fått sitt kompetensbevis.

– Vi har haft ett bra samarbete med branschen och arbetat för att nå ut till de förare som berörs av reglerna. Jag har nåtts av få signaler om förare eller företag, som har varit ovetande om reglerna. Jag vågar dra slutsatsen att vi har nått ut till merparten av dem som är berörda, säger utredare Ted Montaigne.

Branschen bedömer att det finns omkring 110 000 förare som utför godstransporter som kräver yrkeskompetensbevis. Ett antal av dem har fått sitt kompetensbevis efter genomförd grundutbildning. Av de uppskattningsvis 100 000 förare som behöver genomföra en fortbildning har nu alltså 98 346 förare slutfört sin utbildning.

– Jag fortsätter att uppmana den som är färdig med sin utbildning att inte dröja för länge med betalningen. Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter genomförd fortbildning. Missar man det gäller utbildningen inte längre, säger Ted Montaigne.

Den som utbildar sig till lastbilsförare i dag skaffar sig i regel yrkeskompetensbeviset samtidigt. Men de förare som redan hade körkort för lastbil när reglerna infördes (för sju år sedan) behövde då inte gå någon grundutbildning. Däremot behövde de vara klara med sin första fortbildning före den 10 september 2016. Fortbildningen är på minst 35 timmar. Den kan genomföras under en vecka eller delas upp i delkurser om minst sju timmar vardera.

Delat ansvar mellan arbetsgivare och förare

Både arbetsgivare och förare har ett ansvar för att reglerna följs. Förare som utför transporter utan att ha med sitt yrkeskompetensbevis riskerar att dömas till böter. Detsamma gäller arbetsgivare som anlitar en förare som inte har rätt att utföra gods- eller persontransporter.

Kravet på yrkeskompetensbevis, YKB, vid godstransporter gäller inom hela EES-området från den 10 september 2016. Transportstyrelsen har ingen möjlighet att bevilja några undantag från reglerna. Läs mer om yrkesförarkompetens.

Till toppen