Dags att tycka till om nya EU-regler om underhåll av järnvägsfordon

2019-02-26

Nu finns ett nytt förslag på nya EU-regler för underhåll av järnvägsfordon. Förslaget berör många aktörer på järnvägen och Transportstyrelsen uppmanar alla berörda att tycka till om förslaget.

Förslaget innebär att alla typer av järnvägsfordon ska ha en certifierad underhållsansvarig enhet (ECM) inom ett år. I dag gäller kravet på ECM bara godsvagnar, men nu ska även lok, passagerarfordon, arbetsfordon och museifordon omfattas av förordningen.

Notera att synpunkter ska lämnas till EU-kommissionen senast 18 mars 2019.
Här finns förslaget att läsa och möjlighet att lämna synpunkter.

Transportstyrelsen har genom referensgrupper kommit fram till att förorda frivillighet i stället för krav på obligatorisk certifierad ECM för samtliga fordon. Anledningen är att vi vill låta marknadskrafterna styra över om och när underhållet ska vara certifierat eller inte.

Transportstyrelsen anser dessutom att planen för införande är för kort. Senaste förslaget innebär att kravet ska gälla ett år efter det att förordningen antas. Sverige föreslår tre år.

Läs mer om ECM, underhållsansvarig enhet, på Transportstyrelsens webbplats.

Till toppen