Dags att måla båten - så håller du giftet borta

2018-04-24

Så här års sätter många båtägare fart med att göra i ordning båten inför stundandesäsong. Varje år målas 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtarnas skrov i Sverige. Men det gäller att se upp. Vanliga båtbottenfärger är giftiga och innehåller skadliga ämnen. För att skydda miljön och få ned antalet giftiga båtskrov har Transportstyrelsen tagit fram nya rekommendationer.

– Många traditionella båtbottenfärger innehåller gifter och en mängd olika biocider, ämnen som är skadliga för både hälsa och miljö. När färgen långsamt läcker ut förgiftas livet i havet. Man bör därför helt undvika att måla båten med bottenfärg som innehåller biocider, säger Lina Petersson, handläggare på avdelningen Sjö- och luftfart.

– Det finns giftfria metoder som kan hålla skrovet fritt från det som kallas beväxning, alltså små organismer som sätter sig fast på båtbotten, som borsttvätt, annan mekanisk rengöring, skrovduk eller båtlyft. Om så många båtägare som möjligt använder alternativa giftfria metoder istället kan vi undvika hälsoproblem och samtidigt göra miljön en stor tjänst. I många fall är det dessutom både billigare och enklare, säger Lina Petersson.

De senaste åren har allt fler båtägare avgiftat sin båt, alltså tagit bort all gammal biocidfärg från skrovet och därefter bara använt färg fri från gifter. I de nya rekommendationerna som Transportstyrelsen tagit fram finns en mängd råd för hur man ska bära sig åt för att få en giftfri båtbotten.

Om man redan har en båt som är målad med biocidfärg finns det flera metoder för att få den giftfri på ett miljö- och hälsosäkert sätt. Det är nämligen viktigt att borttagningen hanteras rätt, annars kan det ge större skada än nytta.

– Att ta bort gammal färg på fel sätt kan vara mer skadligt för hälsa och miljö än att låta den sitta kvar. Det är viktigt att det sker på ett säkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för den som utför arbetet, säger Lina Pettersson.

I första hand rekommenderas färgborttagningsmedel och skrapning. Transportstyrelsen rekommenderar inte blästring eller spärrfärger.

Läs Transportstyrelsens rekommendationer om båtbottenfärg.

Till toppen