Branschens förutsättningar i fokus på Sjöfartsseminarium 2019

2019-02-06

Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium fokuserar i år på branschens förutsättningar.

Till Sjöfartsseminarium bjuder Transportstyrelsen in branschaktörer, såväl företag och personer som offentliga aktörer såsom akademier, myndigheter och departement, till att prata om aktuella frågor inom sjöfartsområdet.

Årets seminarium kommer att fokusera på sjöfartens marknadsförutsättningar utifrån tre olika perspektiv:

  • Marknad: Hur ser marknadsförutsättningarna ut för den svenska sjöfartsnäringen, finns det förbättringspotential/behov? Finns de rätta förutsättningarna och incitamenten för en ökad transport till sjöss?

  • Miljö: Hur ser utvecklingen ut för en fossilfri sjöfart, vad behövs för att vi ska nå de globala klimatmålen till 2030? Vilka hinder och möjligheter finns det för omställning till ett fossilfritt transportsystem?

  • Arbetsmiljö: Inte heller sjöfarten skonades från #metoo vilket tydliggjordes genom #lättaankar. Hur arbetar sjöfartsbranschen för att få bort sexuella trakasserier och sexism så att sjömansyrket blir ett "sjöhensyrke"?

Seminariet hålls i år i Göteborg på Quality Hotel 11 den 6-7 februari och samlar runt 150 deltagare.

Till toppen