Blivande förare önskar bättre handledarutbildning

2018-09-13

En förbättrad handledarutbildning och ökad tillgång till handledare för unga invandrare. Det är förslag från körkortselever på hur förarutbildningen för personbil kan förbättras. Undersökningen är en del i arbetet med den översyn av utbildningen som Transportstyrelsen och Trafikverket genomför tillsammans.

För att få en bild av hur körkortselever uppfattar förarutbildningen har det gjorts djupintervjuer med personer som ska ta körkort eller har tagit körkort. Undersökningen visar på flera intressanta resultat, bland annat när det gäller den obligatoriska introduktionsutbildningen för handledare och elev vid privat övningskörning.

– Många elever minns väldigt lite av utbildningen och vissa kommer inte ihåg den alls. Det är också tydligt att bristen på handledare för olika kundgrupper får stora effekter, säger Fanny Granskog, utredare på Transportstyrelsen.

Det är framförallt unga invandrare som har svårt att få tag på handledare. Bekanta har inte haft svenskt körkort tillräckligt länge, och det upplevs som dyrt att köra på trafikskola.

Arbetet med översynen fortsätter. Uppdraget ska slutredovisas den 17 december och då i form av ett förslag på ett nytt och bättre förarutbildningssystem och hur reglerna behöver utvecklas.

– Vi kan konstatera att majoriteten av våra blivande förare förbereder sig efter bästa förmåga, men att många av dem saknar struktur för att tillgodogöra sig utbildningen. Nu är det viktigt att se hur vi kan ge dessa grupper bättre förutsättningar, säger Marianne Berg, kundstrateg på Trafikverket förarprov.

Läs mer om översynen av förarutbildningssystemet

Till toppen