Beslutat – nya registreringsnummer införs under 2019

2017-02-17

Bild på registreringsskylt med ny typ av registreringsnummer
Skyltar som den här kommer att synas på våra vägar i framtiden.

Regeringen har beslutat att göra det möjligt för Transportstyrelsen att tilldela registreringsnummer där det sista tecknet kan vara både en siffra och en bokstav. Bakgrunden till beslutet är att det nuvarande registreringsnummer-systemet med tre bokstäver och tre siffror kommer att ta slut inom några år.

Dagens system för registreringsnummer med tre bokstäver och tre siffror har funnits sedan 1972. Några bokstäver används inte för tilldelning (I, Q, V, Å, Ä och Ö) och utan dem är det maximala antalet möjliga kombinationer 12,1 miljoner. Idag är drygt 11 miljoner registreringsnummer upptagna och andelen tillgängliga nummer sjunker stadigt, trots återanvändning av nummer från avregistrerade fordon. Om inget görs kommer det nuvarande systemet slå i taket någon gång under 2019.

Under 2015 lämnade Transportstyrelsen ett förslag till regeringen om hur de svenska registreringsnumren kunde förändras. Förslaget innebar att det skulle vara möjligt att kunna använda också en bokstav som sista tecken. Den 16 februari fattade regeringen beslut om att genomföra de nödvändiga ändringarna i förordningen om vägtrafikregister som möjliggör förändringen.

– Regeringens beslut innebär att vi kan börja arbeta med de systemförändringar som kommer vara nödvändiga. Vi uppskattar att den nya typen av registreringsnummer kommer börja tilldelas i början av 2019, säger Christofer Kärrdahl, verksamhets-utvecklare på Transportstyrelsen.

Befintliga nummer behålls

När dagens registreringsnummer infördes 1972 fick alla fordon registreringsnumret utbytt mot ett nytt. Att byta ut alla nuvarande registreringsnummer mot nya skulle dock innebära en merkostnad för landets fordonsägare på cirka 1,5 miljarder kronor. Beslutet innebär att alla befintliga registreringsnummer behålls och att fordonsägarna inte behöver byta. Den enda skillnaden mot idag kommer att vara att det sista tecknet kan vara både en siffra eller en bokstav när nya fordon tilldelas ett registreringsnummer.

Bokstaven O kommer inte att användas som sista tecken i de nya registreringsnumren. Detta för att förhindra sammanblandning mellan bokstaven O och siffran 0.

Läs mer

Registreringsskyltar får fler kombinationer, pressmeddelande från regeringen (öppnas i nytt fönster)

Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (öppnas i nytt fönster)  

Registreringsskyltar 

 

Till toppen