Begränsningar för brittiska bolag att flyga fritt i EU

2019-02-19

Brittiska flygbolag som flyger mellan destinationer inom EU kommer inte att kunna fortsätta att bedriva den flygtrafiken efter brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU. Transportstyrelsen för löpande dialog med flygbolagen och branschaktörer för att konsekvenserna för resenärerna ska bli så små som möjligt.

- Som läget ser ut nu och de förhandlingar som pågår är brittiska bolag begränsade i att flyga fritt inom EU. Hur avtal kommer se ut på längre sikt vet vi inte, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har en kontinuerlig dialog med flygbranschens aktörer för att säkra beredskapen inför brexit. Myndigheten har löpande informerat flygbranschen om vad som händer på området och vilken beredskap som behövs inför brexit, med utgångspunkt att trafiken ska flyta på som vanligt. Det finns flera möjligheter för brittiska flygbolag att fortsätta bedriva flygtrafik. Exempelvis genom att upprätta ett AOC (Air Operator Certificate), det vill säga ett operativt drifttillstånd, inom EU och bredda ägarskapet med ägare från EU.

Transportstyrelsen har också analyserat konsekvenserna för luftfarten vid en så kallad "hård" brexit i en rapport som publicerades i november 2018 och som distribuerats till branschen. Rapport: Brexit och luftfarten

Till toppen