Backaundantag från trängselskatt ska införas när regeringen bestämmer

2016-10-19

Idag den 19 oktober 2016 tog Riksdagen beslut om att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Det grundläggande syftet med den nuvarande utformningen av trängselskatten i Backaområdet har varit att undvika genomfartstrafik. Det syftet har uppnåtts, men har samtidigt lett till att alla passager in och ut ur området beskattats dvs. också kortare resor för boende i området för att exempelvis åka och handla mat eller hämta/lämna på dagis.

Undantaget införs för att minska trängselskattesystemets negativa effekter på den lokala tillgängligheten inom stadsdelen. Undantaget innebär att den som passerar någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen (betalstation 17-21) endast behöver betala trängselskatt om man också passerar en kontrollstation inom 30 minuter. Kontrollstationer kommer att sättas upp för detta ändamål. Kontrollstationerna ser likadana ut som de befintliga betalstationerna men har bara till syfte att få Backaundantaget att fungera, inte för att ta ut ytterligare trängselskatt.

I korthet innebär Backaundantaget att

  • endast genomfartstrafik genom Backa beskattas
  • undantagsregeln gäller för alla som åker i Backaområdet, inte bara för boende i området
  • kontrollpunkter* sätts upp för att undantaget ska fungera
  • den som bara passerar någon av betalstationerna 17-21 och inte en kontrollpunkt inom 30 minuter slipper beskattas för den passagen.
  • en passage som har skett vid kontrollpunkt och betalstation inom 30 minuter kommer att beskattas.

* Kontrollpunkt = Ser ut som en betalstation och har kamera som registrerar fordonen som passerar. Dock tas ingen skatt ut vid dessa punkter.

Se karta över var kontrollpunkterna kommer att finnas (Västsvenska paketets webbplats, öppnas i nytt fönster)

Vad händer nu?

Trafikverket och Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att genomföra nödvändiga förändringar i trängselskattesystemet i Göteborg. I nuläget går det inte att säga när förberedelserna för ikraftträdandet kan vara färdiga. Därför kommer Backaundantaget att börjar gälla från den dag som regeringen bestämmer.

Till toppen