Att nå en fossilfri transportsektor – tre delrapporter redovisas till regeringen

2017-06-16

Transportstyrelsen är en av sex myndigheter som står bakom om en gemensam strategisk plan för att nå en fossilfri transportsektor. Idag redovisas tre delrapporter till den strategiska planen. Delrapporterna tar upp områdena luftfart, sjöfart samt uppföljning och utvärdering.

Den strategiska planen för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet lämnades in till regeringen den 28 april 2017. Arbetet inom ramen för uppdraget på de inblandade myndigheterna fortsätter dock och ett nästa steg sker idag när tre delrapporter redovisas till regeringen.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Till toppen