Att dela sin bil och att hyra ut. Samma sak eller väsensskilt?

2018-07-03

Att äga sin egen bil är idag inte lika självklart som det varit. Det kanske lika gärna går att dela en bil med andra? Du kanske själv kan tänka dig att låna ut din bil när du ändå inte använder den? Men betyder det att du är en yrkesmässig biluthyrare? Var går gränsen för när man är yrkesmässig och hur bör reglerna se ut i framtiden?

Frågorna diskuterades under måndagen vid ett frukostseminarium i Almedalen, arrangerat av Rise (Reserach institute of Sweden). Transportstyrelsen representerades av sektionschef Markus Edsbagge. Han konstaterade att det finns två grundläggande frågor som man måste enas om: behövs det en reglering om biluthyrning överhuvudtaget och i så fall hur dessa regler ska anpassas för att vara funktionella

Behövs reglering överhuvudtaget?

Idag finns reglerna om yrkesmässig biluthyrning i lagen om biluthyrning och förordningen om biluthyrning samt i Transportstyrelsens föreskrifter. Tillstånd krävs för den som bedriver en yrkesmässig fordonsuthyrning. Under förra året hanterade Transporstyrelsen totalt 160 ärenden som avsåg yrkesmässig biluthyrning.

I vare sig Finland, Norge eller Danmark finns regler som motsvarar de svenska. Något som gör att man bör ställa sig frågan om det är motiverat att de finns kvar?

– Det finns fördelar och nackdelar med allt. I det här fallet handlar nackdelarna om att man med mindre kontroll riskerar att oseriösa aktörer tar sig in på marknaden medan fördelarna handlar om minskad regelbörda och minskad administration för både myndigheter och företag, säger Markus Edsbagge.

Hur kan reglerna anpassas till dagens verklighet?

Ska kraven på tillstånd för yrkesmässig biluthyrning finnas kvar är det rimligt att de ses över för att anpassas till den utveckling som sker i samhället. Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att se över föreskrifterna inom området med ambitionen att modernisera.

– Utvecklingen i samhället gör att de nuvarande reglerna tenderar att bli fyrkantiga. Antingen är man yrkesmässig biluthyrare eller också inte. Det vi idag ser och diskuterar är företeelser som balanserar på gränsen med vad som är vad. Vi måste säkerställa att våra regler är funktionella i framtiden och inte skapar hinder eller onödig byråkrati, säger Markus Edsbagge.

Biluthyrning - på denna webbplats.

Till toppen