Trängselskatt införs i Göteborg 2013

2010-05-26

<%=CurrentPage["MainImageAlt"] %>
Vägmärke för trängselskatt.
2013 införs trängselskatt i Göteborg, det beslutade riksdagen onsdagen den 26 maj.

Beslutet innebär att trängselskatt införs i Göteborgs kommun med start 1 januari 2013. Syftet med en trängselskatt är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att medfinansiera infrastruktursatsningar på totalt 34 miljarder kronor i Göteborgsområdet under åren 2010–2027.Kameror för trängselskatt, fotografi Mikael Ullén

Bakgrund

Lagen om trängselskatt (2004:629) kompletteras nu med en bilaga 2 som redovisar var, när och till vilket belopp trängselskatt i Göteborg ska tas ut.

Trafikverket och Transportstyrelsen har tecknat en överenskommelse när det gäller system och tjänster för hantering av trängselskatt i Göteborg. Denna överenskommelse innebär att Transportstyrelsen för Trafikverkets räkning ansvarar för att system och tjänster för hantering av trängselskatt i Göteborg är färdigställt för driftstart 1 januari 2013. Framtagande av system och tjänster kommer att ske i nära samarbete med Trafikverket.

Transportstyrelsens åtagande baseras på de erfarenheter och kunskaper som erhållits under arbetet med trängselskatt i Stockholm. Systemet för trängselskatt i Stockholm ska användas i mesta möjliga mån även i Göteborg.

Genomförandeprojekt i samverkan

Just nu inrättar Transportstyrelsen tillsammans med Trafikverket de arbetsgrupper och projekt som ska arbeta med genomförandet. Transportstyrelsen leder projektet med byggandet av trängselskattesystemet och har också ansvaret för information om trängselskatten.

- Jag är glad att vår erfarenhet och kompetens från arbetet med trängselskatt i Stockholm nu tas tillvara när vi påbörjar införandet i Göteborg. Det innebär också att införandet blir mer kostnadseffektivt, säger Staffan Widlert som är generaldirektör på Transportstyrelsen.

Trängselskatt i Göteborg

Vill du veta mer om infrastruktursatsningarna så hittar du information på www.trafikverket.se/trangselskattgbg.

Riksdagens beslut i korthet

Till toppen