Fler flygresenärer trots ekonomisk osäkerhet

2012-08-31

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas öka med 3,1 procent under 2012 jämfört med 2011. Det visar Transportstyrelsens höstprognos som har reviderats uppåt jämfört med föregående prognos. Främsta orsaken är att efterfrågan hittills i år varit högre än förväntat.

Transportstyrelsen tar en gång i halvåret fram prognoser över passagerarantal och flygrörelser. Prognoserna används bland annat som underlag för Transportsstyrelsens avgiftssättning. I och med införandet av EU-kommissionens prestationssystem för flygtrafiktjänst redovisas också trafikprognoser från och med 2011 i medlemsstaternas prestationsplaner.

De prognoser som Transportstyrelsen tar fram baseras på statistiska modeller, där den ekonomiska utvecklingen används som grund för att förklara trafikutvecklingen. Ytterligare information om förutsättningar på luftfartsmarknaden som kan komma att påverka trafikutvecklingen hämtas också in bland annat vid dialogmöten med flygbranschen.

Höstens prognos över passagerarutvecklingen för 2012 ligger omkring en procentenhet högre jämfört med vårens prognos. För antalet passagerare väntas enligt huvudprognosen en ökning med 3,1 procent jämfört med 2011. Det kan jämföras med 1,9 procent i vårprognosen.

– Trots den fleråriga oron inom eurozonen har svensk ekonomi hittills klarat sig förhållandevis bra och efterfrågan på flygresor har upprätthållits, säger Helen Axelsson, statistiker på Transportstyrelsens luftfartsavdelning.

Sett över hela perioden fram till och med 2017 väntas antal avresande passagerare öka med i genomsnitt 2,8 procent per år.

Relaterad information

Till toppen