Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

533 nyhetsartiklar

Resenärer fortsätter flyga utomlands

Antalet passagerare fortsätter att öka inom utrikesflyget. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen, där årets tredje kvartal jämförs med samma period året innan.

Publicerades 2023-10-17

Besiktningsmarknaden fortsätter växa

I dag finns 10 aktiva besiktningsföretag som bedriver verksamhet i Sverige. Men fördelningen är skev. De fyra största företagen hanterar över 90 procent av alla besiktningar samtidigt som de fem företagen i botten samlar totalt 0,6 procent av marknaden. Det visar Transportstyrelsens nya rapport om besiktningsmarknaden för fordon.

Publicerades 2023-10-12

Fortsatt hög säkerhet på järnvägen

Under 2022 minskade antalet omkomna på svensk järnväg, det trots att trafikmängden ökade mellan 2021 och 2022:
– Vi ser att det under de senaste 20 år har skett en långsam men kontinuerlig förbättring av säkerheten för de flesta riskgrupper, säger Gisela Liss, utredare vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-10-03

Stark efterfrågan på flygresor trots lågkonjunktur

Efterfrågan på flygresor ser ännu inte ut att ha påverkats av lågkonjunkturen, inflationen och de höga räntorna. Både in- och utrikestrafiken i luften förväntats öka i år och under nästa år. Det visar Transportstyrelsens nya passagerarprognos för åren 2023-2029, som därmed skrivs upp.

Publicerades 2023-09-29

Nu införs broavgift på Skurubron

Från och med den 1 oktober kostar det fyra kronor att åka över nybyggda Skurubron, som förbinder Stockholm med östra Nacka och Värmdö. Avgiften gäller dygnet runt, alla dagar, året runt. Som fordonsägare är man själv ansvarig för att betala in sina avgifter till Transportstyrelsen i tid.

Publicerades 2023-09-28