Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

533 nyhetsartiklar

IMO beslutar om globala klimatmål för sjöfarten

Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) antog idag ett historiskt klimatpaket som skärper sjöfartens klimatmål och stakar ut riktningen för fortsatt utveckling av styrmedel. Sverige har under tiden som ordförande i EU arbetat intensivt för att möjliggöra ett framgångsrikt resultat.

Publicerades 2023-07-07

Broavgift på nybyggda Skurubron införs 1 oktober

Trafikverket har meddelat att broavgift (infrastrukturavgift) för att åka över den nybyggda Skurubron införs från och med den 1 oktober.

Publicerades 2023-07-06

Anna Berggrund är avdelningsdirektör för Fordonsinformation

Anna Berggrund har utsetts till direktör för avdelning Fordonsinformation. Hon har sedan februari varit tillförordnad direktör för avdelningen men tillträder som direktör tills vidare från och med den 1 juli 2023.

Publicerades 2023-07-03

Svårt att öka antalet godstransporter på järnväg

Godstransportköpare ser stora möjligheter att frakta mer gods på järnvägen – men bristen på kapacitet och punktlighet ses som hinder. Det framkommer i Transportsstyrelsens nya rapport: Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2022.

Publicerades 2023-06-29

Höjda avgifter föreslås från 2024

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2024, i huvudsak handlar det om höjningar. En höjning i förslaget som påverkar många, gäller utfärdande av körkort och förarbevis inom vägtrafikområdet.

Publicerades 2023-06-21