Nyhetsarkiv

132
100
107
308
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
559 nyheter

Så åker du säkert på studentflak

Nu närmar sig studenttider och det är populärt bland studenter att åka på flak och släp. Normalt sett är det inte tillåtet, men vid korta tillfälliga transporter får man färdas på flak eller släp om vissa krav är uppfyllda.

Publicerades 2017-05-22

Nya besiktningsregler – men ingen omedelbar påverkan

Nya besiktningsregler träder ikraft den 20 maj 2017. De nya bestämmelserna kommer att få stor påverkan på hur vi besiktar fordon i Sverige. Men än så länge betyder ikraftträdandet ingenting eftersom reglerna ska börja tillämpas först om ett år, den 20 maj 2018.

Publicerades 2017-05-20

Marknaden för underhåll av järnvägsfordon utvecklas positivt

Underhållsmarknaden för järnvägsfordon utvecklas positivt med konkurrens mellan flera företag. Men tillgången till underhållsverkstäder varierar i landet och järnvägsföretag kan få köra omvägar för att få det underhåll man behöver. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen som beskriver marknaden för underhåll av lok och vagnar.

Publicerades 2017-05-19

Nu gäller nya regler för nationell sjöfart

Från och med 1 juni 2017 gäller nya nationella regler för fartyg som används yrkesmässigt. Införandet sker stegvis. Till en början omfattas fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är större än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.

Publicerades 2017-05-19

Flytväst räddar liv

Flytväst räddar liv. Men fortfarande sker många drunkningsolyckor som skulle kunnat undvikas om den olycksdrabbade hade burit flytväst. Därför arrangeras internationella Flytvästdagen 21 maj av en lång rad organisationer och myndigheter, däribland Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-05-18

Till toppen