Nyhetsarkiv

Alla nyheter

Nyhet 7-12 av 501

Trafikanalys presenterar idag den officiella statistiken för omkomna i vägtrafiken. Antalet omkomna på väg uppgick under 2013 till 260 vilket...

Även under 2013 höll trenden i sig med en hög säkerhetsnivå inom både sjöfart och luftfart och endast ett fåtal omkom eller skadades inom den...

För att stödja en mer säker användning av mobiler och andra kommunikationsutrustningar i bilen ska Transportstyrelsen bland annat...

Transportstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att beräkna effekten av åtgärder som dämpar bullret från fordon på väg, tåg och flyg.

Den 15 april är sista dagen då det är tillåtet med dubbdäck, men är det fortfarande vinterväglag eller om det befaras bli halt, får man...

Den 1 april 2014 genomförs vissa ändringar i sjö- och luftfartsavdelningens organisation. Förändringen kommer inte att påverka de...

Skriv ut