Nyhetsarkiv

33
16
18
161
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

210 nyheter

Handlingsplanen för svenskt oljeskadeskydd klar

Nu är strategin för hantering av oljeskadeskydd till sjöss på nationell nivå komplett. Sista delen i strategin är en handlingsplan som ger berörda aktörer stöd i vilka åtgärder som de bör prioritera för att nå strategins mål. Strategin är framtagen av en samverkansgrupp för oljeskadeskydd där bland annat Transportstyrelsen ingår.

Publicerades 2016-05-25

Nytt avtal gör det enklare för Transportstyrelsen att godkänna järnvägsfordon

Sverige har tillsammans med Danmark, Finland, Norge och Tyskland ingått ett "Memorandum of Understanding". Avtalet (MoU) förenklar processen för den som ansöker om ett kompletterande godkännande av järnvägsfordon.

Publicerades 2016-05-24

Flytväst räddar liv

Sverige deltar i den internationella flytvästdagen som i år äger rum den 21 maj. En lång rad svenska organisationer och myndigheter, däribland Transportstyrelsen, uppmärksammar nyttan av att använda flytväst. För flytväst räddar liv, det visar en studie som Transportstyrelsen gjort tillsammans med Svenska livräddningssällskapet.

Publicerades 2016-05-20

21 personer omkom i apriltrafiken på väg

Under april 2016 omkom 21 personer och 157 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16 maj 2016. Det är 8 fler omkomna jämfört med april månad 2015.

Publicerades 2016-05-16

Transportstyrelsen värd för internationell luftfartskonferens

Den 9-10 maj arrangerade FN-organet ICAO en internationell luftfartskonferens i Stockholm med över 250 deltagare från hela världen. Värdar var Sverige via Transportstyrelsen. Temat för konferensen var fjärrstyrd flygtrafikledning och fjärrstyrda luftfarkoster.

Publicerades 2016-05-16

Till toppen