Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

648 nyheter

Krav på två personer i cockpit för svenska flygbolag

Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA rekommenderar nu att två personer alltid ska befinna sig i cockpit under alla skeenden i flygningen. Transportstyrelsen, den svenska myndigheten inom den civila luftfarten, kräver nu att de svenska flygbolagen ska följa rekommendationerna från EASA.

Publicerades 2015-03-27

Ny lag om redovisningscentraler för taxi vid årsskiftet

Från och med den 1 januari 2016 kommer den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet att behöva föra över uppgifter från varje fordons taxameter, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral. Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när Skatteverket begär det.

Publicerades 2015-03-26

Transportstyrelsen rapporterar insatser som underlättar för medborgare med funktionshinder

En gång om året rapporterar Transportstyrelsen hur myndigheten arbetar med att förverkliga regeringens funktionshinderpolitik. Nu är rapporten för 2014 klar. Den årliga uppföljningen sker mot på tre delmål; samverkan, tillgång till bytespunkter för kollektivtrafik och kundnöjdhet.

Publicerades 2015-03-25

Den första månaden med broavgift - så blev det

Den 1 februari 2015 infördes broavgift för passager på broarna över Motalaviken i Motala respektive Sundsvallsfjärden i Sundsvall. Nu har Transportstyrelsen sammanställt och skickat ut de första avgiftsbesluten.

Publicerades 2015-03-23

Vrakkonvention ställer krav på certifikat

Från och med 14 april 2015 måste alla fartyg över 300 bruttoton som besöker länder som anslutit sig till den så kallade vrakkonventionen ha ett speciellt certifikat. Certifikatet ska visa att fartyget är försäkrat alternativt kan täcka kostnader vid en bärgning. Hittills har 13 länder anslutit sig till konventionen.

Publicerades 2015-03-18

Till toppen