Nyhetsarkiv

127
94
96
264
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

492 nyheter

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har vi fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna. För sjö- och luftfart genomförs både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-10-20

Backaundantag från trängselskatt ska införas när regeringen bestämmer

Idag den 19 oktober 2016 tog Riksdagen beslut om att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Publicerades 2016-10-19

Reglerna för beställaransvar kan användas mer än idag

Transportstyrelsen delrapporterar nu ett uppdrag om beställaransvar för yrkestrafik på väg till regeringen. Transportstyrelsen fortsätter att utreda hur en ändamålsenlig reglering skulle kunna se ut, men kan redan nu konstatera att de regler som redan finns kan användas på ett bättre sätt än idag.

Publicerades 2016-10-18

Fler flyger till och från svenska flygplatser

Under det tredje kvartalet 2016 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4,6 procent till total 10,3 miljoner. Ökningen motsvarar cirka 460 000 fler passagerare.

Publicerades 2016-10-18

29 personer omkom i septembertrafiken på väg

Under september 2016 omkom 29 personer och 222 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 17 oktober 2016. Det är en färre omkomna jämfört med september månad 2015.

Publicerades 2016-10-17

Till toppen