Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

181 nyheter

Klargörande kring Volkswagenbilars utsläpp och olika subventioner

Under de senaste 10 åren har olika subventioner betalats ut till fordon som på olika sätt haft bättre miljöegenskaper än den genomsnittliga bilen. Det förekommer just nu mycket frågor om vad som kommer inträffa kring dessa subventioner, om de Volkswagenbilar som manipulerats kommer få förändrade utsläppsvärden. Vi på Transportstyrelsen vill därför klargöra nulägesbilden.

Publicerades 2015-10-02

Kom och prata järnväg med Transportstyrelsen!

Den 6-8 oktober 2015 finns Transportstyrelsen i montern A07:25 på Elmia Future Transport i Jönköping. Vi erbjuder dessutom flera intressanta föredrag. Besök gärna vår monter.

Publicerades 2015-10-02

Volkswagen och återkallelser av bilar

Volkswagen Sverige har meddelat att ett antal bilar ska återkallas. Biltillverkaren kommer att skicka brev till de aktuella fordonsägarna i Sverige.

Publicerades 2015-09-30

Uppdatering av läget med Volkswagen

Transportstyrelsen får många frågor om Volkswagen just nu och vi ger här en uppdatering av läget.

Publicerades 2015-09-29

Transportstyrelsen återkallar tillståndet för TX Logistik

Företaget TX Logistik som kör gods på järnväg i Sverige, Danmark och Norge får sitt tillstånd att bedriva järnvägstrafik återkallat. Anledningen är att företaget brister i sina säkerhetsrutiner, bland annat inom riskhantering och kontroll av personal med arbetsuppgifter som påverkar trafiksäkerheten. Tillståndet upphör att gälla från och med den 5 oktober.

Publicerades 2015-09-28

Till toppen