Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

177 nyheter

EASA föreslår nya EU-regler för drönare

EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA har på EU-kommissionens uppdrag tagit fram ett omfattande förarbete "Advance Notice of Proposed Amendment" till EU-regler för alla obemannade luftfarkoster (drönare). Avsikten är att åstadkomma en EU-gemensam reglering av dessa för alla viktklasser och oavsett om de används kommersiellt eller privat.

Publicerades 2015-08-28

Fortsatt få fartyg som överträder svavelgränser

Snart åtta månader har gått sedan skärpta regler mot svavelutsläpp från fartyg infördes i bland annat Östersjön och Nordsjön. Transportstyrelsen har tagit cirka 300 oljeprover från fartyg som trafikerar svenska vatten. Ungefär 3,5 procent av dem har visat på överträdelser av den tillåtna svavelhalten.

Publicerades 2015-08-26

Många skadas när de åker buss

Ett hundratal personer skadas varje år när de åker buss inom Stockholms län. Hälften av de skadade är över 65 år och en klar majoritet av dessa är kvinnor. Det visar en sammanställning som Transportstyrelsen gjort över rapporterade olyckor som sker ombord på buss.

Publicerades 2015-08-26

Flygresandet ökade med 2 procent under årets andra kvartal

Under årets andra kvartal ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 2 procent och uppgick till totalt 9,2 miljoner. Ökningen motsvarar närmare 190 000 fler
passagerare än under samma period 2014.

Publicerades 2015-08-20

29 personer omkom i julitrafiken på väg

Under juli 2015 omkom 29 personer och 229 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 14:e augusti 2015. Det är två fler omkomna jämfört med juli månad 2014.

Publicerades 2015-08-14

Till toppen